Anhörigstöd

Hem / Behandling och terapi / Anhörigstöd

Anhörigstöd och medberoendeterapi

Ett beroende drabbar inte bara den beroende själv utan även familj, vänner, arbetsgivare och vänner drabbas. Det är ofta nödvändigt att familjemedlemmar för både stöd själva, och möjlighet att delta i behandlingen. Många gånger har familjemedlemmar gjort allt de kan för att hjälpa sin närstående med beroendeproblem utan önskat resultat. Känslor av vanmakt och förtvivlan är vanligt bland anhöriga.

Inte sällan utvecklar nära anhöriga ett medberoende och kan behöva stöd och hjälp för att bryta dysfunktionella och skadliga relationer. Gränsen mellan att vara en orolig anhörig och att ha utvecklat ett medberoende är ofta svår att avgöra. Inte sällan går det inte att skilja åt och man kan behöva hjälp och stöd  i att både förhålla sig till sin närstående och att arbeta med sitt eget medberoende.

Anhörigstöd missbruk

Anhörigstöd erbjuds både enskilt och i grupp. Det riktar sig till de som är anhöriga till en närstående med ett missbruk / beroende och som behöver stöd i hur förhålla sig och hjälpa sin närstående till rätt behandling. I den processen arbetar vi bland annat med att utveckla förmågan att sätta hälsosamma gränser och därigenom öka chansen att din närstående söker hjälp för sitt beroende.

Du får även hjälp med att sätta ord på egna tankar och känslor kring hur du själv påverkats av att vara anhörig till en närstående med beroendeproblematik.

Vår medberoende behandling riktar sig till dig som har utvecklat ett medberoende och är i behov att stöd att tillfriskna från sitt medberoende.

anhörigstöd

Medberoende

Ett medberoende behöver inte bara handla om att man lever med någon med ett beroendeproblem utan det kan även handla om att man hamnat i en dysfunktionell relation till sin partner, förälder eller syskon. Medberoende handlar främst om att man anpassar sig till någon annan. Många känner igen sig i känslan av att ”trippa på tå”. En medberoende kompromissar ofta bort med sina egna behov och sätter sin partners behov före sina egna. Inte sällan börjar alltmer av den medberoendes liv kretsa kring sin närstående och känslan av att ha tappat bort sig själv i relationen är vanlig.

Tecken på medberoende

terapi medberoende

Individuell medberoendeterapi 

För dig som är i behov av enskild terapi arbetar du och din terapeut utifrån din livssituation och dina behov i syfte att läka ditt medberoende. Behandlingen innefattar 10 enskilda träffar med din terapeut vilket kan förlängas vid behov och i samråd med din terapeut. Träffarna sker på vår mottagning i Stockholm eller online.

Gruppterapi medberoende

I vår medberoendegrupp får du möjlighet att dela dina erfarenheter med andra som är i liknande situation. Genom gruppen kan ni finna stöd i varandra vilket är en viktig läkande faktor. Vår medberoendegrupp träffas på vår mottagning i Stockholm och pågår i 12 veckor.

Familjebehandling

Vår familjebehandling syftar till att hjälpa den beroende och dess familj med att reparera trasiga relationer. Många gånger bär anhöriga på motstridiga känslor som kan handla om både kärlek och omsorg men även ilska, sorg, besvikelse, skuld och skam. Genom familjebehandlingen får de anhöriga stöd med att bearbeta dessa känslor och möjlighet att sätta ord på tankar och känslor, antingen direkt eller indirekt till sin närstående. I vissa fall involveras den som har ett beroende i familjeterapin, i andra fall arbetar familjen på egen hand med sin anhörig terapeut.

Målsättningen med vår familjebehandling är att:

Vår erfarenhet är att det är positivt och främjande för tillfrisknandet att inkludera familjen i behandlingen.

Kontakt

info@blueroomrecovery.se
020 – 89 94 40

Blueroom Recovery

Völundsgatan 2
113 21 Stockholm

 

Vi är här för att hjälpa dig

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Första möte inom 48 timmar!