Behandlingshem

Hem / Behandling och terapi / Behandlingshem

Ibland är borta bäst

På Blueroom Recovery har vi ett bra och väl beprövat koncept för att ta hand om problematik runt primärt alkohol och droger på hemmaplan. Det finns många fördelar med att göra denna insats i din hemmiljö. Men ibland är det en klar fördel att åka i väg och för en begränsad tid bryta med din hemmiljö och till 100 % fokusera på ditt tillfrisknande.  

Skulle det visa sig (efter våra gemensamma bedömningssamtal) att det bästa för dig är att göra en behandling på ett annat ställe så har vi stor erfarenhet av att lösa detta på ett bra sätt. Vi har djupa och långa samarbeten med ett antal behandlingshem, både i Sverige och utanför. En viktig del är vad som sker inför, och vid hemkomst från ett behandlingshem. Där har vi ett välutvecklat eftervårdsprogram vilket syftar till att överbrygga risken för återfall vid hemkomst och möjliggöra ett gott tillfrisknande i sin hemmiljö. Där spelar vår fördjupade behandling en avgörande roll och i kombination med någon av våra duktiga recovery coacher ökar chanserna för att etablera och bibehålla tillfrisknandet över tid. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra behandlingshem.

Behandlingshem vid missbruk och beroende

På de noga utvalda behandlingshem som vi samarbetar med ligger fokus primärt på att behandla alkoholberoende och drogmissbruk, men även andra aspekter vägs in i behandlingen såsom fysisk återhämtning, kost, motion och meditation. Är du i behov av medicinsk avgiftning så tillhandahålls även det på behandlingshemmet.

Vad ingår i behandlingen?

  • Grundbehandling 5-12 veckor
  • Strukturerat dagligt behandlingsschema
  • Gruppterapi och individuell terapi
  • Metodik som vilar på KBT och tolvstegsprogrammet
  • Personal dygnet runt bestående av alkohol- och drogterapeuter, behandlingsassistenter, läkare och sjuksköterskor
  • Medicinsk avgiftning vid behov
  • Anhörigkurs
  • Efterbehandling
sorgbearbetning behandlingshem

Hur går det till?

Bedömningssamtal

Vi träffas för ett utforskande samtal där vi tillsammans väger in olika delar i ditt liv, förutsättningar, behov och mål. Detta samtal har vi som mål att ha inom 48 timmar efter din första kontakt med oss. Vårt samtal ligger till grund för vår bedömning till Dig för vår rekommendation att på effektivaste sätt tillfriskna från ditt missbruk eller beroende. Bedömning presenteras skyndsamt och vi kommer överens om en insats som du känner dig bekväm med och som fungerar i Ditt liv. Informationsmaterial skickas till Dig och här har du möjlighet att ställa alla dina frågor. Om du så vill informeras även anhöriga om din behandling.

Behandlingsstart

Du startar din behandling. Vi kan resa med dig till din behandling (Sober Companion). Vi följer upp med dig veckovis under hela behandlingstiden, samt har löpande kontakt med dina behandlare på behandlingshemmet.

Anhörigskurs

Anhörigkurs Ingår alltid under din tid på behandlingshemmet vilket erbjuds antingen på plats eller via videolänk.

Hemkomst

Planering inför hemkomst och bibehållandeplan. Senast 1 vecka innan hemkomst presenteras en bibehållandeplan för Dig, dina terapeuter på plats och för familj, anhöriga eller arbetsgivare. Detta sker aldrig utan ditt tillstånd.

Sober Companion.

Vi hämtar dig på flygplats eller annan plats efter avslutad behandling och en sömlös övergång har startat redan där. Vi erbjuder givetvis att hämta upp dig på behandlingen om du så önskar.

Efterbehandling:

Eftervård:

I samband med din hemkomst övergår din behandling till oss på Blueroom Recovery genom vår eftervård antingen fysiska träffar på vår mottagning i Stockholm eller via videomöten. Eftervården sträcker sig över 6 månader. Läs mer om vår eftervård här.

Anhörigstöd / Familjeterapi:

Att komma hem ifrån ett behandlingshem brukar vara en ganska stor omställning för både den som varit på behandling och dess anhöriga. Vi erbjuder anhörigstöd och familjeterapi till Dig och Dina närstående som en viktig del i integrerandet av tillfrisknandet och för att främja en god omställningsprocess för hela familjen. Läs med om vårt anhörigstöd här.

Kontakt

info@blueroomrecovery.se
020 – 89 94 40

Blueroom Recovery

Völundsgatan 2
113 21 Stockholm

 

Vi är här för att hjälpa dig

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Första möte inom 48 timmar!