Beroendebehandling

Hem / Behandling och terapi / Beroendebehandling

Behandling beroende och missbruk | Mottagning i Stockholm

Blueroom Recovery erbjuder en privat, exklusiv behandling som värnar om din integritet. Vår mottagning ligger centralt i Stockholm med ingång direkt från gatan. Våra ledord är integritet, kvalitet och personlig bemötande. Som klient hos oss möts du av erfarna terapeuter som är specialiserade inom missbruk och beroenden.

Vi erbjuder olika former av behandling vid alkoholproblem, alkoholberoende och drogmissbruk, både gruppbehandling och individuell terapi. Vid missbruk av droger är vi specialiserade på att behandla beroenden av kokain, amfetamin och cannabis. Vårt arbetssätt vilar på tolvstegsprogrammet med integrerade inslag av KBT och psykosyntes, vilket skapar en kombination av väl beprövade och evidensbaserade behandlingsformer.

Behandlingen vid beroende syftar till att skapa större förståelse för din problematik och att hjälpa dig att omsätta intellektuella insikter till praktiskt handlande. Detta bidrar till att du lär känna sig själv på ett djupare plan, förstår dina behov bättre, och tillsammans med din terapeut skapar en handlingsplan för tillfrisknandet ifrån drogmissbruket eller alkoholberoendet. En handlingsplan som känns meningsfull och realistisk att följa.

Bedömningssamtal

Hos oss på BlueRoom Recovery påbörjar vi varje behandlingsinsats med ett inledande samtal där vi tillsammans utforskar din historia, din nuvarande situation och dina mål. Detta samtal har vi som ambition att ha inom 48 timmar efter din första kontakt med oss.

Hos oss på BlueRoom Recovery lägger vi stor vikt vid detta och är noggranna i denna fas för att kunna erbjuda rätt insats för dig. Du har under detta samtal möjlighet att ställa alla dina frågor, och om du vill så får du gärna ta med dig en anhörig. Detta samtal ligger sedan till grund för vår bedömning om lämplig behandlingsinsats för dig.

Efter avslutat bedömningssamtal så har du ett förslag på behandlingsinsats inom 48 timmar. Utifrån vår rekommendation och tillsammans med dig kommer vi överens om en insats som du känner dig bekväm med och som fungerar i Ditt liv. Insatsen som vi kommer överens om är alltså igång inom 48 timmar.

 

behandling och terapi

Mottagning i Stockholm

Behandlingen och terapin sker i en trygg miljö på vår mottagning i centrala Stockholm där vi erbjuder öppenvård både i gruppbehandling och individuell terapi. Att tillfriskna ifrån ett beroende är en process som innebär att läka på många olika plan som innefattar att tillfriskna både fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt. Du kommer uppleva att det är både givande och ibland prövande. Och det tar tid. Under det första året så är det av yttersta vikt att ha ett tryggt stöd genom denna process. Därav är behandlingen till skillnad från många behandlingshem, utformat att sträcka sig över tid, från 3 månader upp till 12 månader. Vi erbjuder både grundbehandling och eftervårdsbehandling.

Primärbehandling - grupp och individuell

Vår primärbehandling riktar sig till dig som har eller misstänker att du har ett beroende av alkohol, droger eller spel. Vårt arbetssätt vilar på tolvstegsprogrammet och KBT. Grunden i vår behandling är en kombination av gruppterapi och individuella sessioner. Eftersom vi är ödmjuka inför att varje person är unik erbjuder vi även ett individuellt program som enbart bygger på individuell terapi.

Gruppterapi

Gruppterapin utgör grunden i behandlingen och riktar sig till dig som har eller misstänker att du har ett beroende. Behandlingen sträcker sig över sex månader och innefattar både gruppterapi och enskilda träffar med din terapeut. I behandlingen ses man i grupp två gånger per vecka, och utöver det ingår ett enskilt samtal med din terapeut per vecka. Mellan träffarna arbetar du med hemuppgifter i syfte att ytterligare stärka tillfrisknandet. Vi arbetar med små grupper så att varje klient kan tillgodogöra sig behandlingen på bästa sätt. Som deltagare har du i stor utsträckning möjlighet att parallellt med behandlingen kunna sköta ditt arbete eller studier.

Individuell terapi

För dig som av någon anledning inte vill eller är bekväm med att deltaga i gruppterapi så erbjuds även en individuellt framtagen behandling utifrån just din livssituation och dina behov. Behandlingen sträcker sig från 3 till 6 månader där du träffar din terapeut i enskilda samtal två gånger i veckan. Utöver det så finns även möjlighet att ha tillgång till en stödperson i form av en Recovery Coach. Vi sätter stort fokus på att Du ska få rätt inriktning i behandlingen för just dina behov och situation. I den individuella behandlingen tar du och din terapeut gemensamt fram en behandlingsplanering.

Eftervård - Fördjupad behandling

Vår fördjupade behandling/eftervård riktar sig till dig som gått vår grund behandling eller som kommit hem från behandlingshem. Behandlingen sträcker sig över 6 månader och innefattar 1 träff i veckan, antingen i grupp eller enskilt. Behandlingen syftar till att upprätthålla och fördjupa ditt tillfrisknade. Det kan innebära att bearbeta sorg, hantera relationssvårigheter och lära känna sig själv på ett djupare plan.

All vår behandling erbjuds både genom fysiska träffar och i digital form.

Positiva effekter av behandlingen:

beroende behandling och terapi

Provtagningar

Att lämna prover kan ha flera orsaker, det kan vara så att du faktiskt vill lämna prover för att undvika spekulationer och ändlösa frågor från familj, vänner eller arbetsgivare. Du kanske måste lämna prover i körkortsärenden eller som en del av företagets Alkohol & Drogpolicy.

Vi på BlueRoom Recovery är vana vid att hantera olika typer av situationer och slag av provtagningar. Vi arbetar med full sekretess och är noga i vårt val av metoder. Alla tester uppfyller de lagar och regler som reglerar dess validitet. Vi erbjuder provtagning via urin, blod, hår, saliv och utandningsprov via mobila enheter.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra Provtagningar.

Kontakt

info@blueroomrecovery.se
020 – 89 94 40

Blueroom Recovery

Völundsgatan 2
113 21 Stockholm

 

Vi är här för att hjälpa dig

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Första möte inom 48 timmar!