Beroenden och Missbruk

Har du problem med alkohol eller droger?

Att utveckla ett beroende tar ofta tid och den som drabbats av ett beroende är sällan själv medveten om det. Ett beroende smyger sig ofta på och kanske har du redan fått varningssignaler i form av negativa konsekvenser kopplade till ditt bruk av alkohol eller droger. Det är naturligt att känna motstånd till att medge att man har ett problem och förnekelsen är ofta stark. En tydlig indikation att man utvecklat ett beroende är om man trots upprepade negativa konsekvenser fortsätter använda alkohol eller droger. En annan signal är om du har svårt att låta bli och svårt att sluta när du börjat. Det kallas kontrollförlust och är ett av kriterierna för ett beroende.

Beroende – Hur det kan börja

För de allra flesta människor fungerar det alldeles utmärkt att dricka socialt utan nämnvärda problem. Om det ändå skulle leda till tråkiga konsekvenser lär sig den med ett hälsosamt förhållande till alkohol att undvika att dricka för mycket. 

För andra med ett mer problematiskt förhållande till alkohol eller droger leder det däremot ofta till en fortsatt hög konsumtion trots ökade konsekvenser. Att utveckla ett beroende tar tid och kan se olika ut. En del dricker eller tar droger för ofta, andra mer sällan men för mycket. Förnekelsen är ofta stark och det är inte alltid lätt att se varningssignalerna som ett tecken på ett beroende. 

För en del börjar resan in i beroendet redan första gången de blir påverkade och upptäcker omedelbart att alkoholen eller drogen får dem att må avsevärt bättre. De får genom alkoholen/drogen en möjlighet att förändra deras sinnestillstånd. Många av våra klienter har beskrivit det som en känsla av välbehag, sorglöshet och fulländning. För många är dessa upplevelser mycket starka.

De flesta människor kan ha liknande upplevelser, men för den blivande beroendepersonen är det en intensiv och oemotståndlig kraft. Detta riskerar att utveckla ett beroende då individen börjar upprepa sitt sökande efter detta bedrägliga tillstånd av välbehag och sorglöshet. Detta leder till ett fysisk och emotionellt begär som resulterar i en mental besatthet av att återigen bli påverkad.

medberoende

Missbruk & beroende

Till att börja med utvecklas ett missbruk till följd av en process och inget man föds till. Det krävs att man ägnar sig åt att dricka stora mängder alkohol eller ta droger under en längre period för att utveckla ett missbruk. 

En skillnad mellan ett missbruk och ett beroende är att forskningen pekar på ett genetiskt arv eller en ökad känslighet för att utveckla ett beroende, och i kombination med ett stort intag av alkohol och/eller droger ökar risken att man utvecklar ett beroende. Många beroende kan vittna om att det funnits missbruk av olika slag i deras familj och släkt. En annan skillnad är kopplat till minskad eller förlorad kontroll över sitt intag. Det vill säga att man tappar kontrollen över mängden och hur ofta man dricker eller tar droger.

Alkoholberoende

Alkoholberoende (alkoholism) är en kronisk, progressiv sjukdom, vilket betyder att beroendet blir värre över tid och att det inte går att lära sig dricka kontrollerat. Vår erfarenhet är att det inte går att bli frisk från ett alkoholberoende, i bemärkelsen att det inte går att lära sig dricka normalt. Däremot går det att tillfriskna ifrån alkoholism, och få möjlighet att leva ett liv i frihet ifrån alkoholens begär. För att tillfriskna från ett alkoholberoende krävs avhållsamhet ifrån alkohol och andra sinnesförändrande substanser. Detta ryggar många med ett beroende tillbaka inför, och för att acceptera avhållsamhet och bli villig att be om hjälp krävs det ofta att den beroende når sin känslomässiga botten. Denna insikt är ofta till följd av konsekvenser kopplade till alkoholistens drickande, som till exempel förlust av familj, arbete eller att den beroende ådragit sig rättsliga påföljder.

Tecken på beroende

Beroendebehandling

Vi erbjuder en privat, exklusiv behandling som värnar om din integritet. Våra ledord är kvalitet och personlig bemötande.

Läs mer

Familj

Ett beroende drabbar inte bara den beroende själv utan även familj, vänner, arbetsgivare och vänner drabbas.

Läs mer

Behandlingshem

Ibland är det en klar fördel att åka i väg och för en begränsad tid bryta med din hemmiljö och till 100% fokusera på att behandla dina utmaningar.

Läs mer
Alla våra tjänster

Kontakt

info@blueroomrecovery.se
020 – 89 94 40

Blueroom Recovery

Völundsgatan 2
113 21 Stockholm

 

Vi är här för att hjälpa dig

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Första möte inom 48 timmar!