Om Blueroom Recovery

mathias winge och per andersson

Alla är unika

Vi som grundat Blueroom Recovery är Mathias Winge och Peter Andersson. Tillsammans har vi omfattande erfarenhet av att hantera beroenderelaterade problem. Vi förstår att varje individ är unik, och därför strävar vi efter att anpassa våra insatser för att passa varje persons specifika situation och behov. I allt vi gör genomsyras vi av våra värdeord.

Vi tror på att skapa en trygg och stöttande miljö där du kan få den hjälp och behandling du behöver för att övervinna dina utmaningar. Vårt engagemang och vår professionalism driver oss att erbjuda högkvalitativ och individanpassad behandling. Vi är här för att stå vid din sida och guida dig på vägen till en hälsosam och beroendefri framtid.

Vägen mot tillfrisknande kan vara utmanande och det krävs professionellt stöd, mod och uthållighet. Därför erbjuder vi inte bara behandling under den initiala rehabiliteringsfasen, utan vi finns där för våra klienter på lång sikt. Vi erbjuder primärbehandling och omfattande eftervårdsprogram som syftar till att stärka våra klienters och dess anhöriga tillfrisknande och hjälpa dem att bygga upp en stabil framtid.

På Blueroom Recovery betonar vi även vikten av att involvera familj och närstående i processen. Vi förstår att beroende påverkar omgivningen och att stöd och tydliga gränser från nära och kära är avgörande för ett lyckat resultat. Därför erbjuder vi också familjeterapi och utbildning för att ge anhöriga verktyg att förstå och hantera beroende på ett stödjande sätt.

Våra värdeord

Vår ambition

Att enkelt och anonymt erbjuda en adekvat insats av absolut högsta kvalitét baserat på Dina behov och förutsättningar. Vi är ödmjuka inför att varje person är unik och det återspeglas i allt vi gör.

om oss på blueroom recovery

Kontakt

info@blueroomrecovery.se
020 – 89 94 40

Blueroom Recovery

Völundsgatan 2
113 21 Stockholm

 

Vi är här för att hjälpa dig

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Första möte inom 48 timmar!